รับซื้อรถ

รับซื้อรถมือสอง รถบ้าน ให้ราคาสูง ผ่อนอยู่ปิดไฟแนนซ์ให้ทันที

รับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ราคาสูง ดูรถถึงบ้านฟรี

เอกสารที่ใช้ในการขายรถมือสอง

กรณีมีเล่มทะเบียนพร้อม ไม่ได้ผ่อนกับไฟแนนซ์แล้ว

 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้นำใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย

กรณีที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่

 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้นำมาด้วย
 • หนังสือคู่สัญญาไฟแนนซ์ (ถ้ามี)

รถที่ยังผ่อนไม่หมด ขายได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.ตรวจสอบยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์รถของคุณ ว่ายอดปิดบัญชีเหลืออยู่เท่าไหร่

2.โทรหรือ Line มาสอบถามราคารับซื้อกับทางเราครับ ว่ารถของคุณรับซื้อที่ราคาเท่าไหร่

3. เมื่อได้ทราบราคารับซื้อแล้ว

หากราคารับซื้อ มากกว่า ยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์
เวลาขาย ทางเราจะเอาเงินปิดบัญชีไฟแนนซ์ให้หมดก่อน เงินที่เหลือหลังจากปิดบัญชีไฟแนนซ์หมดแล้ว ก็จะให้กับคุณ เช่น

 • ราคารับซื้อ 350,000 บาท ยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์ 150,000 เวลาขาย ก็จะเอา 150,000 จ่ายให้ไฟแนนซ์ ส่วนอีก 200,000 ให้กับทางคุณ

หากราคารับซื้อ น้อยกว่า ยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์

 • เวลาขาย กรณีนี้ราคาที่รับซื้อจะไม่พอปิดบัญชีไฟแนนซ์ ทางคุณจะต้องเพิ่มเงินส่วนต่าง เพื่อให้พอปิดบัญชีไฟแนนซ์ เช่น ราคารับซื้อ 350,000 ยอดปิดบํญชีไฟแนนซ์ 400.000 เวลาขาย เอคโค่คาร์ จะจ่ายให้ไฟแนนซ์ 350,000 อีก 50,000 ทางคุณจะต้องจ่ายเพิ่ม เพื่อให้พอดีกับยอดปิดบัญชี 400,000 บาท

4. ตอนไปปิดบัญชีไฟแนนซ์ จะไปปิดบัญชีพร้อมกันที่ธนาคารเลย

5. เซ็นต์เอกสารชุดโอนต่างๆ 2 ชุด

 • ชุดแรก จะให้กับไฟแนนซ์
 • ชุดสอง ทางเราจะเก็บเอกสารมา
 • เอกสารการโอนทั้ง 2 ชุดจะเหมือนกัน

6. ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือ อาจจะนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับคิวของไฟแนนซ์  แต่วันเดียวเสร็จ (ต้องเป็นวันที่ไฟแนนซ์เปิดทำการ หากเป็นวันหยุด ทางเราจะไปดูรถ แล้ววางมัดจำไว้ พอวันเปิดทำการของไฟแนนซ์ ก็จะไปปิดบัญชีไฟแนนซ์ให้หมด)