ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “แจกหนักจัดเต็ม‼️ ซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัล เม็น เอ็กซ์เพิร์ท ไวต้า ลิฟท์ ”

รางวัลที่ 1 : MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว ความจุ 256 GB มูลค่ารางวัลละ 30,500 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 61,000 บาท
  1. สามารถ ดีณรงค์
  2. พงส์พิพัฒน์ ฟังเสนาะ
รางวัลที่ 2 : iPad Air รุ่น 10.5 นิ้ว Wi-Fi 64 GB มูลค่ารางวัลละ 16,500 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 82,500 บาท
  1. รพีพร บุญสรรค์
  2. ธนัตศรณ์ จันดา
  3. พีระพล อุ๋ยตระกลู
  4. ยุพาภรณ์ ศรีบุญเรือง
  5. รังสรรค์ เจริญสุข
รางวัลผู้ที่มียอดซื้อ ลอรีอัล เม็น เอ็กซ์เพิร์ท สูงสุด รับ Samsung S10+ 128GB มูลค่า 32,600 บาท 1 รางวัล
  1. อรวรรณ จิตรแสวงทรัพย์
______________________________________________________
เงื่อนไขในการรับรางวัล
1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีไปยังข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ
2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานสลิปใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวประชาชน และบัตร “The 1 Card” พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด เลขที่ 99/9 เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 17 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทาการ หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับต่อไปแทน