1. คุณสุดารัตน์ สนมเนาว์ สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีสะพานควาย
 2. คุณเดือนธิดา ศรีหนูสุด สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีนาทวี
 3. คุณปวีณา​ โฮ๊ะดี​ สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีแยก​ปัก​ โคราช​2
 4. คุณศศิวิมล ใยสุข สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีเชียงราย
 5. คุณทัศนีย์ วัชรศรีไพศาล สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีบางปะกอก
 6. คุณรัชฎาวรรณ กัณหาบุตร บิ๊กซีหนองคาย
 7. คุณฐมศิลป์ ตันศรีตรัง สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีบางนา
 8. คุณสมใจ ลิขิตรัตนพิศาล สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีบ้านบึง
 9. คุณศุภชนม์ มุสิกอุดมสิน สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีบ้านบึง
 10. คุณบุษรินทร์ วรรธนะภูติ สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีลพบุรี
 11. คุณคมสันต์ นนท์จันทร์ สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซี ราชดำริ
 12. คุณชุติมา ด่านวิจิตร สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซี จัมโบ้ สาขาสำโรง-2
 13. คุณณิชาภา แซ่เหวียง สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซี ศรีนครินทร์
 14. คุณอภิศักดิ์ สุโน สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซี ศรีนครินทร์
 15. คุณฐิติรัตน์ คำหอม สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาชลบุรี
 16. คุณปิยวดี กองแสนแก้ว สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีรัตนาธิเบศร์1
 17. คุณปาริฉัตร แก้วทิพย์ สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าชลบุรี
 18. คุณนวพรรษ แก่นเกษม สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าชลบุรี
 19. คุณพัฏฐ์รดา นาใจ สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรมบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าชลบุรี
หมายเหตุ ของรางวัลจะจัดส่งไปให้สาขาที่ลูกค้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 พ.ย. 63