แคมเปญ Exclusive ลูกค้าบิ๊กซี

รายการ “ BJC x BIG C  BIG  LUCKY#2 ” ปี 2

เริ่ม 1 ก.ค. – 18 ส.ค. 2564 ศกนี้ 

               ________________________________________________

วิธีการร่วมสนุกง่ายๆ

ลูกค้าที่ซื้อสินค้า “เซลล็อกซ์, ซิลค์, แม๊กซ์โม่,และ/หรือกระดาษทิชชูเปียกดีเอ็มพี” ชนิดใด ขนาดใดก็ได้ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า,บิ๊กซีมาร์เก็ต , ฟู้ด เพลส และ/หรือ มินิ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ และแอพพลิเคชันบิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ เพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ1 ชิ้น ต่อ ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ เช่นซื้อ 10 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ รับ 1สิทธิ์ ในการลุ้นรับโชค ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มาก!!

 

วิธีการส่งเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 9 หลัก 2 วิธี

(*ใบเสร็จ  1 ใบ ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนส่งเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 9 หลัก ได้เพียง 1 วิธี เท่านั้น ระหว่างส่งข้อความ SMS หรือ ลงทะเบียนผ่าน LINE OA “Berli คู่ซี้นักช้อป” และอย่าลืม! เก็บใบเสร็จตัวจริงไว้รับของรางวัล )

 

 1. หรือส่งข้อความ SMS โดยพิมพ์ CL ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 9 ตัว (ยกตัวอย่าง CL123456789 ) ส่งผ่านระบบโทรศัพท์ (SMS) มาที่หมายเลขเบอร์ 4141333 โดยมีค่าบริการ SMSในราคาปกติ 3 บาท (ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ค่าบริการส่ง SMS กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด)
 2. สแกนคิวอาร์โค้ดที่ท้ายใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ฯ Log-in ผ่าน Line ชื่อทางการ “ Berli คู่ซี้นักช้อป เข้าที่ช่อง Rich Menu รูปภาพรายการลุ้นโชค “ BJC x BIG C  BIG LUCKY#2 ”โดยลงทะเบียน กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และเข้าเมนู “ส่งใบเสร็จ” กรอกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ตัว กดปุ่ม “ลงทะเบียนการร่วมสนุก”

 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ -นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 9 หลัก และวันที่ทำรายการลงทะเบียน (กรณีร่วมรายการผ่านการส่งข้อความ SMS บริษัทฯ จะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ทำรายการ) ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์และนำมาจับสลากชิ้นส่วน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด เลขที่ 92/199 หมู่ 5 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 บริษัทฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 9 กันยายน 2564

ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Cellox Purify และช่องทาง Line Official Account ชื่อทางการ ” Berli คู่ซี้นักช้อป ” 

           ________________________________________________

 

ของรางวัลสุดพิเศษสำหรับกิจกรรมนี้ มีมากกว่า 76 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลแทนเงินสด บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

รางวัลที่ 2 จี้เพชร แบรนด์ยูบิลี่คอลเลคชั่นไลน์เฟรนด์ คละลาย มูลค่า 4,900 บาท จำนวน 20 รางวัล

รางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู เซลล็อกซ์ ซิลค์ หรือแม๊กซ์โม่ คละชนิด มูลค่ารวมรางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 50 รางวัล

รวมตลอดรายการ 76 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 498,000 บาท    ยิ่งมีใบเสร็จมากยิ่งมีสิทธิ์มาก !!

 

 ________________________________________________

 

กติกาและเงื่อนไขในการร่วมสนุกและรับของรางวัล

 1. โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย และชาวต่างชาติสามารถรับรางวัลได้ โดยได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ(บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด) ต้องนำหลักฐานมารับของรางวัล ได้แก่ (1) ใบเสร็จรับเงินการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ที่มีเลขท้ายใบเสร็จรับเงิน 9 หลัก ตรงกับที่ได้รับรางวัล (ตัวจริงเท่านั้น)  (2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด กรณีเป็นชาวต่างชาติสามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด อายุมากกว่า6 เดือน (3)ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตาม ระยะเวลาภายใน 7 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เช่นกัน
 2. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. การเข้าร่วมรายการนี้บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการและร้านค้าที่ร่วมรายการ ยินดีที่จะให้บริษัทฯ ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางSMS และสื่ออื่นๆ ได้ในภายหลัง และถือว่าเป็นการให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ข้อมูลอื่นใด รวมถึงการปรากฏตัวในงานต่างๆ การถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่และโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรื่อสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายต่างๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ สำหรับรายการกิจกรรมนี้
 4. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ หรืออื่นใด อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง
 5. ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิธีเท่านั้น กรณีทางบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน,หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 6. หลักฐานใบเสร็จรับเงินที่เข้าร่วมรายการได้แก่ ใบเสร็จรับเงินแบบย่อและใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบที่มีระบุเลขใบเสร็จรับเงินแบบย่อ จำนวน 9 หลัก ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลผู้โชคดีต้องส่งหลักฐานใบเสร็จในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นวันที่และตัวเลขทั้ง 9 หลักชัดเจน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน หรือแคปเจอร์รูปภาพทั้งใบเสร็จและรายการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
 8. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), ตัวแทนจำหน่าย, เอเจนซี่, ผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลไปแล้ว, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 10. เลขที่ใบอนุญาตฯ 267/2564 ออก ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี