กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก กิจกรรม “ลดแรง ลุ้นทอง แจกใหญ่กับนีเวีย
ร่วมสนุกกับนีเวีย ระงับกลิ่นกาย ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 264,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรายการได้แก่ ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ นีเวีย ระงับกลิ่นกายสูตรผู้ชายหรือผู้หญิง ชนิด โรลออน สเปรย์หรือสติ๊ก ขนาดใดก็ได้ ที่ห้างหรือร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ดูเพิ่มเติม bit.ly/38fzj3i) ครบมูลค่า 149 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
2. ใบเสร็จที่สามารถร่วมรายการได้ ต้องเป็นใบเสร็จรูปแบบการพิมพ์เท่านั้น และใบเสร็จต้องมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย เลขที่ใบเสร็จ วันที่ออกใบเสร็จ ชื่อร้านค้า ชื่อรายการสินค้า ราคาสินค้า
3. ส่ง SMS พิมพ์ NV (วรรค)ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ(วรรค)ชื่อ-นามสกุล(วรรค)เบอร์โทรศัพท์ มาที่เบอร์ 4642333 ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. (ค่าบริการส่ง ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศได้ทั้งระบบ AIS, DTAC, Truemove และ Truemove H โดยไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด)
ตัวอย่างการส่งSMS เช่น NV เลขที่ใบเสร็จ1234567890 นายลดแรง ลุ้นทอง โทร.080-000-0000
4. ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัล ตามรายละเอียดด้านล่าง และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง https://facebook.com/NIVEAThailand
**หมายเหตุ** ผู้ร่วมรายการจะได้รับข้อความตอบกลับ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิการเข้าร่วมรายการ และผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริงที่ใช้ร่วมรายการและใบเสร็จต้องมีข้อความตัวอักษรที่ชัดเจน พร้อมแสดง SMS ยืนยันผล เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล
จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดที่ส่ง SMS เข้ามาตามเงื่อนไขที่กำหนด ในแต่ละรอบการจับรางวัล มาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
เลขที่ใบอนุญาต
ใบอนุญาตเลขที่ 84-87/2563 ออกให้ ณ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
กำหนดการจับรางวัลและวันประกาศผล
กำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
จับรางวัลวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เริ่มจับเวลา 14.00 น. และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage https://facebook.com/NIVEAThailand วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
จับรางวัลวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เริ่มจับเวลา 14.00 น. และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage https://facebook.com/NIVEAThailand วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
จับรางวัลวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เริ่มจับเวลา 14.00 น. และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage https://facebook.com/NIVEAThailand วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
จับรางวัลวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เริ่มจับเวลา 14.00 น. และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage
https://facebook.com/NIVEAThailand วันที่ 1 กันยายน 2563 ภายในเวลา 12.00 น.
**หมายเหตุ** รายชื่อผู้ร่วมรายการชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งถัดไป
รายละเอียดของรางวัล
ของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4 ประกอบด้วย
(รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1)
รางวัล *สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ผ่าหวาย มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 10 รางวัล
รวมมูลค่า 66,000 บาท
(รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2)
รางวัล *สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ผ่าหวาย มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 10 รางวัล
รวมมูลค่า 66,000 บาท
(รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3)
รางวัล *สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ผ่าหวาย มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 10 รางวัล
รวมมูลค่า 66,000 บาท
(รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4)
รางวัล *สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ผ่าหวาย มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 10 รางวัล
รวมมูลค่า 66,000 บาท
*หมายเหตุ อ้างอิงราคาทองคำรูปพรรณก่อนรวมภาษี ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รวมของรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 264,000 บาท
(สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.00 น. – วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจับและรับรางวัล :
1. กติกาการจับรางวัล ทางบริษัทฯจะดึงข้อมูลของผู้ร่วมรายการทั้งหมดที่ส่ง SMS เข้ามาตามเงื่อนไขที่กำหนด ในแต่ละรอบการจับรางวัล โดยนำเลขที่ใบเสร็จ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการมาพิมพ์ลงบนกระดาษ และบันทึกเป็นชิ้นส่วน นำมารวมในกล่องจับสลาก แบบหมุน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนในกล่องจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้ผู้โชคดีสำหรับการจับรางวัลในแต่ละครั้ง
2. บริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีภายใน 3 วันทำการหลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ละครั้ง โดยติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีระบุไว้ใน SMSเพื่อที่ผู้โชคดีจะแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิในการรับของรางวัล และนัดหมายการรับรางวัล บริษัทฯได้มอบหมายให้บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อผู้โชคดี หากบริษัทฯติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ครบ 5 ครั้ง ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที
3. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคือ ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โดยต้องนำใบเสร็จฉบับจริงที่ใช้ร่วมรายการ พร้อมแสดง SMS แจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมรายการจากทางบริษัทฯ เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล พร้อมทั้งหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่ระบุในข้อความแจ้งโชค พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดสำหรับการรับรางวัล พร้อมตรวจสอบใบเสร็จและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง
4. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด 51/859 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการของบริษัท ภายในระยะ 30 วันทำการนับจากตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากผู้โชคดีไม่ได้ติดต่อขอรับของรางวัลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์ไม่รับรางวัลทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาของรางวัลตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
5. ผู้เข้าร่วมรายการแต่ละท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาจัดรายการ หากจับรายชื่อซ้ำหรือตรวจสอบพบชื่อผู้โชคดีซ้ำซ้อนกัน ทางบริษัทฯ จะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อน และทำการจับรางวัลใหม่
6. ใบเสร็จที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือรอยแก้อื่นๆ ซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
7. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด
8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในกิจกรรมนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับของรางวัล หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยตรง
9. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่เกิดจากผู้ร่วมรายการและ/หรือระบบโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544 ในวันที่มารับของรางวัล
11. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน ถึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล หากปรากฎว่าผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับของรางวัล ไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิหรือปฏิเสธในการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
12. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใด แม้พบภายหลังการได้รับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิการรับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรม หรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ผู้ได้รับของรางวัลได้รับไปแล้วคืน
13. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. พนักงานของบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.096-1083771 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)
รายชื่อห้างหรือร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศสามารถดูได้ที่ bit.ly/38fzj3i