ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
PTT Blue Card ลุ้นมันส์แจกกันทุกเดือน
วันนี้ – 31 มีนาคม 2563
ลุ้นมันส์แจกกันทุกเดือน
ลุ้นของดี..มีแต่ของเด็ด ประจำเดือนมีนาคม 63 นี้ ลุ้นของรางวัล…
• โทรศัพท์มือถือ Iphone 11 Pro Max 64 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 37,900 บาท
• นาฬิกา Apple Watch Series 5 GPS จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 13,400 บาท
(โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 – 31 มี.ค. 63)
ร่วมลุ้นง่ายๆ สมาชิก Blue Card ปัจจุบัน ใช้คะแนนสะสมเพียง 10 คะแนน แลกรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ (สามารถแลกรับได้ไม่จำกัดจำนวน)
ผ่าน …
www.pttbluecard.com
– PTT Blue Card Mobile Application
จับรางวัลประจำเดือน มี.ค. 63 ในวันที่ 7 เม.ย. 63 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 เม.ย. 63 ผ่าน www.pttbluecard.com และ PTT Blue Card Mobile Application อยากได้ อย่ารอช้านะคร้าบบบบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PTT BLUE CARD ลุ้นมันส์แจกกันทุกเดือน
เงื่อนไขกิจกรรมรายการ “Blue Card ลุ้นมันส์แจกกันทุกเดือน

 1. สมาชิก Blue Card ปัจจุบัน ใช้คะแนนสะสมทุก 10 คะแนน แลกรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ โดยสามารถแลกรับได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. ระยะเวลาของรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
 3. ช่องทางการแลกรับสิทธิ์
 1. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 18 รางวัล โดยแบ่งรางวัลออกเป็นเดือนๆ ระหว่างเดือน มีนาคม2563 – กรกฎาคม 2563 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 229,950 บาท ประกอบด้วย

เดือนมีนาคม 2563

 • โทรศัพท์มือถือ Iphone 11 Pro Max 64GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 37,900 บาท
 • นาฬิกา Apple Watch Series 5 GPS จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 13,400 บาท

เดือนเมษายน 2563

 • เครื่องเกมส์ Sony Play Station 4 (1TB) จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 11,990 บาท รวมมูลค่า 23,980 บาท
 • เครื่องเกมส์ Nintendo Switch จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,590 บาท รวมมูลค่า 21,180 บาท

เดือนพฤษภาคม 2563

 • ที่พักโรงแรม Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel และตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม.- ภูเก็ต สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 36,050 บาท
 • บัตรเติมน้ำมัน PTT 2,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

เดือนมิถุนายน 2563

 • สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 รางวัล มูลค่า 23,050 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 24 มกราคม 2563)
 • สร้อยคอทองคำ 1 สลึง 3 รางวัล รางวัลละ 6,138 บาท รวมมูลค่า 18,414 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 24 มกราคม 2563)

เดือนกรกฎาคม 2563

 • นาฬิกา Garmin Forerunner 945 1 รางวัล มูลค่า 22,990 บาท
 • นาฬิกา Garmin Instinct 2 รางวัล รางวัลละ 12,500 บาท รวมมูลค่า 25,000 บาท
 1. การจับและประกาศรางวัล
 • รางวัลประจำเดือนมีนาคม 2563 จับรางวัลในวันที่ 7 เมษายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 10 เมษายน 2563
 • รางวัลประจำเดือนเมษายน 2563 จับรางวัลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 • รางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จับรางวัลในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • รางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2563 จับรางวัลในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 • รางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จับรางวัลในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.pttbluecard.com และ Blue Card Mobile Application
 2. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และบัตร Blue Card ที่มีชื่อตรงกับบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 3. คะแนนที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ต้องเป็นคะแนนที่ได้มาถูกต้องตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนของ Blue Card เท่านั้น
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 5. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ/บุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 6. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลต่อเดือน และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 7. เงื่อนไขการเข้าพักและการจองตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามที่โรงแรมและสายการบินเป็นผู้กำหนด OR ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ
 8. ผู้โชคดีอนุญาตให้ OR สามารถถ่ายภาพ / วิดีโอ ของผู้รับรางวัลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้
 9. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pttbluecard.com, Blue Card Mobile Application, และ Contact Center โทร. 1365